OY SAYIMI İFTAR SAATİNDE DE DEVAM EDECEK!

Batı Yakası TV
Batı Yakası TV  - Editör
3 Min Okuma

31 Mart Pazar günü yapılacak olan yerel seçimlerle ilgili açıklamalarında bulunan YSK Başkanı Ahmet Yener, oy sayım ve döküm işlemlerinin ara verilmeden yapılacağını söyledi.

Osmaniye’nin Bahçe ilçesi İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı, YSK’ye sandık kurulu görevlilerinin iftar saatinde kısa bir mola verip veremeyeceğini sordu. Bunun üzerine Yüksek Seçim Kurulu yaptığı açıklamada ‘’ ; “Oyların sayım ve dökümüne derhal başlanır, açık ve aralıksız yapılır. Yapılacak şikâyet ve itirazlar, işi durdurmaz.” Hükmünün yer aldığını açıkladı. YSK tarafından yapılan açıklamada şu görüşlere yer verildi;

Bahçe İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı tarafından Kurulumuz Başkanlığına gönderilen 27/3/2024 tarihli ve E.397807 sayılı yazıda özetle; Yüksek Seçim Kurulunun 19/12/2023 tarihli ve 2023/1562 sayılı Kararının “Sayım ve döküm işlerine başlanması” başlıklı 39’uncu maddesinde oyların sayım ve dökümüne derhal başlanacağı, açık ve aralıksız olarak yapılacağının düzenlendiği, sandık kurullarınca saat 17.00 itibarıyla sayım ve döküm işlemlerine başlanacağı ancak Ramazan ayı içerisinde bulunulması nedeniyle sadece su ile orucun açılması durumunda sağlıklı bir oy sayımının yapılamayacağının bildirilmesi üzerine sandık kurulu görevlilerinin iftar saatinde kısa bir mola verip veremeyeceği hususunda görüş verilmesi istenilmiş olmakla konu incelendi.

GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:

İstem; Ramazan ayı içerisinde bulunulması nedeniyle sandık kurulu görevlilerinin iftar saatinde kısa bir mola verip veremeyeceğine ilişkindir. 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun’un “Zarfların açılması, oyların sayım ve dökümü” başlıklı 100’üncü maddesinin birinci fıkrasında; “Oyların sayım ve dökümüne derhal başlanır, açık ve aralıksız yapılır. Yapılacak şikâyet ve itirazlar, işi durdurmaz.” hükmü yer almaktadır. Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığının 19/12/2023 tarihli ve 2023/1562 sayılı Kararı ile kabul edilen Sandık Kurullarının Görev ve Yetkilerine Dair 138 sayılı Genelge’nin “Sayım ve döküm işlerine başlanması” başlıklı 39’uncu maddesinin birinci fıkrasında; “Oyların sayım ve dökümüne derhal başlanır, açık ve aralıksız yapılır. Yapılacak şikâyet ve itirazlar, işi durdurmaz.” düzenlemesi yer almaktadır. Kurulumuzca yapılan değerlendirme neticesinde; 298 sayılı Kanun’un 100’üncü maddesi ile 138 sayılı Genelge’nin 39’uncu maddesi gereğince oy sayım ve döküm işlemlerinin aralıksız yapılması gerektiğine karar verilmesi gerekmiştir.

 SONUÇ: Açıklanan nedenlerle;

298 sayılı Kanun’un 100’üncü maddesi ile 138 sayılı Genelge’nin 39’uncu maddesi gereğince oy sayım ve döküm işlemlerinin aralıksız yapılması gerektiğine,

2- Karar örneğinin Bahçe İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına gönderilmesine, 27/3/2024 tarihinde oy birliği ile karar verildi.’’

Bu haberi paylaş
Yazar Batı Yakası TV Editör
Takip Et:
Batı Yakası TV - Bölgenin Tek İnternet Televizyonu
yorum Yap