ÖZGÜR KALEÖZÜ LGS OKUL TERCİHLERİNİ KALEME ALDI

Batı Yakası TV
Batı Yakası TV  - Editör
8 Min Okuma

Merhaba değerli öğrenciler ve veliler! Sizlerin de gündeminizde olduğu üzere 17 Temmuz’a kadar LGS tercihleri yapılacak ve bu tercih dönemi, gençlerimizin geleceğini şekillendirecek kritik bir süreçtir. Bugün sizlere, kendisi de teknik lise mezunu bir uluslararası şirket yöneticisi olarak neden meslek liselerine yönelmeniz gerektiğini, işsiz üniversite mezunu olmaktansa meslek sahibi bir lise mezunu olmanın avantajlarını anlatmak istiyorum.

Atatürk ve Karma Ekonomik Model

Öncelikle ülkemizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün ekonomist yönünü de ortaya koyan kısa bir bilgi ile başlayalım. Atatürk, gelişen Avrupa ekonomisi ile aradaki farkı kapatabilmek, akademi ve sanayinin iş birliğini destekleyebilmek ve Türkiye Cumhuriyeti’nin ekonomik kalkınması için karma ekonomik modelin önemine vurgu yapmıştır. Bu model, devletin ekonomi üzerinde aktif bir rol almasını, ancak özel sektörle birlikte çalışarak dengeli ve sürdürülebilir bir ekonomik yapı oluşturulmasını öngörür. Atatürk, bu model sayesinde hem devletin hem de özel sektörün katkılarıyla ülkenin ekonomik kalkınmasının hızlanacağını savunmuştur. Gelişen ekonominin doğal bir sonucu olarak akademinin de gelişmesi hedeflenmiştir.

Kısaca ifade edecek olursak; Atatürk, Türkiye’nin ekonomik kalkınmasında eğitimin ve iş gücünün önemine vurgu yapmıştır. Bu açıdan bakıldığında, meslek liselerinin yaygınlaştırılması ve sanayi ile entegrasyonu, Atatürk’ün vizyonunu destekleyen önemli adımlardan biridir. Meslek liseleri, gençlerin nitelikli iş gücü olarak yetişmesini sağlarken hem devletin hem de özel sektörün ihtiyaçlarını karşılayabilmektedir. Kaçak ve sığınmacılara ihtiyaç duymayan bir Türkiye için, meslek liseleri yaşamsal önem taşımaktadır.

Tarihte Meslek Sahibi Önemli Şahsiyetler

Tarihte birçok önemli şahsiyet, meslek sahibi olarak çeşitli alanlarda beceriler kazanmış ve bu becerilerini liderlikleri ile birleştirmiştir. Bu şahsiyetlerden bazıları şunlardır:

Mustafa Kemal Atatürk: Askeri kariyerinin yanı sıra çok başarılı bir çiftçi ve ziraat uzmanıydı. Tarımın modernleşmesine yönelik çalışmaları, onun pratik bilgiye verdiği önemin bir göstergesidir. Türkiye’nin bugün sürdürdüğü narenciye tarımı onun eseridir.

Fatih Sultan Mehmet: Osmanlı İmparatorluğu’nun önemli padişahlarından olmanın yanı sıra iyi bir marangozdu. Ahşap işçiliği konusundaki becerileri, onun sanat ve zanaata olan ilgisini gösterir.

Kanuni Sultan Süleyman: Kuyumculukla ilgilenen Kanuni Sultan Süleyman, zanaatın inceliklerini öğrenmiş ve bu alanda eserler vermiştir. Bu, onun yalnızca bir devlet adamı değil, aynı zamanda bir sanatkâr olduğunu da kanıtlar.

II. Bayezid: Yetenekli bir müzisyen ve bestekar olan II. Bayezid, müzikle uğraşarak sanata katkı sağlamıştır. Aynı zamanda, mühendislik ve mimarlıkla da ilgilenmiştir.

Peygamberler ve Meslekleri

Allah’ın insanlara olan mesajını taşımakla görevli olmaları gibi ağır bir sorumluluğu olan peygamberler de yaşamları boyunca çeşitli mesleklerde çalışarak hem geçimlerini sağlamış hem de ümmetlerine örnek olmuşlardır. İşte bazı çok bilinen örnekler:

Hz. İdris (AS): Terzilik yaparak geçimini sağlamış ve insanlara bu mesleği öğretmiştir.

Hz. Davud (AS): Demircilikle uğraşmış ve demirden zırhlar yaparak bilinir hale gelmiştir.

Hz. Musa (AS): Çobanlık yaparak geçimini sağlamış ve bu meslekle sabrı ve liderliği öğrenmiştir.

Hz. Muhammed (SAV): Gençliğinde çobanlık yapmış, daha sonra ise ticaretle uğraşarak dürüstlüğü ve güvenilirliği ile tanınmıştır.

Bu örneklere baktığımızda tarihteki liderlerin ve önemli şahsiyetlerin meslek sahibi olmanın önemini ve değerini bildiklerini gösterir. Meslek sahibi olmak, bireylerin hem kişisel gelişimlerine hem de toplumlarına katkı sağlamalarına yardımcı olmuştur.

Türkiye’de Ekonomik Kriz ve Genç İşsizliği

Türkiye’nin içinde bulunduğu ekonomik kriz, sadece bugünümüzü değil, yakın geleceğimizi de etkileyecek. Bu kriz, birçok gelişmekte olan ülkede olduğu gibi, iş bulmanın zorlaştığı bir dönemi de beraberinde getirdi. Bu bağlamda, meslek sahibi lise mezunu gençler, üniversite mezunu ama mesleksiz kişilere kıyasla daha avantajlı hale geliyor. Meslek liseleri, öğrencilere erken yaşta iş tecrübesi ve mesleki disiplin kazandırarak, onların mezun olduktan hemen sonra iş bulabilmelerini sağlıyor. Bu hem bireysel hem de toplumsal refah için büyük önem taşıyor. Zira, ekonomik özgürlüğüne kavuşan gençlerin daha eleştirel bir bakış açısına, daha yüksek özgüvene sahip olduğunu günlük hayatımızda hepimiz gözlemliyoruz.

Ailelere Ekonomik Yük ve Gelecek Planlaması

İşsiz kalmak üzere bir gence dört yıl boyunca ekonomik destek sağlamak, aileler için çok büyük bir yük olabilir. Üniversite eğitimi sırasında iş bulamayan gençlerin masrafları, aile bütçesini zorlayabilir. Ancak, meslek liselerinde eğitim gören gençler, mezun olduklarında hemen iş bulabildikleri için ailelerine ekonomik yük oluşturmazlar. Hatta ciddi katkılar da sağlarlar. Akademik hayata eğilimi olan gençler ise hem çalışıp hem üniversiteye devam ederek, kendi geçimlerini sağlayabilir ve eğitimlerini sürdürebilirler.

Gençlik Yıllarında Efor ve Başarılı Bir Gelecek

Bir çırpıda geçen, gençlik yılları eğer kişisel gelişim adına ciddi eforlarla doldurulmazsa, zor geçecek ileriki yaşlar demektir. Gençken ortaya konacak bu çabalar ise daha başarılı bir geleceği şekillendirecektir. Meslek liselerinde eğitim alan gençler, erken yaşlarda iş hayatına atılarak ve disiplinli bir çalışma hayatına hazırlanarak, gelecekte daha sağlam bir kariyer inşa ederler. Bu, onların hem kişisel tatmin hem de ekonomik bağımsızlık kazanmalarını sağlar.

Meslek Liselerinin Sunduğu Avantajlar

Meslek liseleri, öğrencileri geleceğe hazırlamakta önemli bir rol oynar. Öğrenciler, okulda öğrendikleri bilgileri staj ve uygulamalı derslerle pekiştirirler. Bu sayede gençlerin iş hayatına daha hızlı ve donanımlı bir şekilde atılmalarını sağlayan meslek liselerinin sunduğu bazı önemli avantajları şöyle sıralayabiliriz:

1. Erken Yaşta Mesleki Disiplin ve İş Tecrübesi:

   – Meslek liselerinde öğrenciler, uzun dönem stajlar yaparak iş tecrübesi kazanır. Bu stajlar, mezuniyet sonrasında iş bulmalarını kolaylaştırır ve iş tecrübesi eksikliği gibi bir sorun yaşamazlar. Bir sanayi bölgesinde staj yapan meslek lisesi öğrencisi hem teorik bilgilerini pratiğe döker hem de iş dünyasının dinamiklerini öğrenir.

2. Hızlı İstihdam ve Kariyer Olanakları:

   – Meslek lisesi mezunları, eğitimleri süresince kazandıkları pratik beceriler sayesinde mezun olduktan hemen sonra iş bulma şansına sahip olurlar. Bu durum, işsizliğin azalmasına ve gençlerin erken yaşlarda ekonomik bağımsızlık kazanmalarına olanak tanır. Ayrıca, meslek liselerinden mezun olan öğrenciler, kariyerlerinde daha hızlı ilerleyebilir ve çeşitli alanlarda uzmanlaşma imkanına sahip olabilirler.

3. Yenilikçilik ve Teknolojik Bilgiye Erişim:

   – Meslek liseleri, öğrencilerine güncel teknolojik bilgiler ve yenilikçi uygulamalar sunar. Bu sayede öğrenciler, hızla değişen teknoloji dünyasında rekabetçi olabilecek bilgi ve becerilere sahip olurlar. Örneğin, otomotiv, elektronik, mekatronik gibi alanlarda eğitim gören öğrenciler, sektörün en son teknolojik gelişmelerini takip ederek kendilerini sürekli güncelleyebilirler.

4. Sanayi ile Entegrasyon ve Burs İmkanları:

   – Meslek liselerinin başarısı, sanayi ile kurdukları güçlü iş birliklerine bağlıdır. Sanayi Odaları, Organize Sanayi Bölge Müdürlükleri ve üretim yapan şirketlerle yapılacak iş birlikleri, öğrencilerin eğitim sürecinde sanayiye entegre olmasını sağlar. Bu noktada, meslek lisesi öğrencilerine özel burslar sağlanması büyük bir motivasyon kaynağı olabilir. Bu burslar, öğrencilere maddi destek sağlamakla kalmaz, aynı zamanda onların eğitimlerini tamamlarken sanayiye adapte olmalarını da hızlandırır.

5. Ekonomik Bağımsızlık ve Güvence:

   – Meslek lisesi mezunları, mezun olduktan kısa bir süre sonra iş bulma şansına sahip olurlar. Bu da onların ekonomik bağımsızlıklarını kazanmalarına ve erken yaşlarda kendi ayakları üzerinde durmalarına olanak tanır. İş garantisi ve ekonomik güvence, bireylerin yaşam kalitesini artırır ve toplumsal refaha katkı sağlar.

Sevgili öğrenciler ve veliler, LGS tercihlerinizde meslek liselerini değerlendirmeniz hem bireysel geleceğiniz hem de ülkemizin ekonomik kalkınması için büyük önem taşımaktadır. Meslek liseleri, gençlerimize parlak bir gelecek sunarken, ülkemizin sanayi ve hizmet sektörlerine nitelikli iş gücü kazandırmaktadır. Gelin, Atatürk’ün vizyonuna uygun olarak, birlikte daha parlak bir geleceğe adım atalım.

Özgür Kaleözü

Bu haberi paylaş
Yazar Batı Yakası TV Editör
Takip Et:
Batı Yakası TV - Bölgenin Tek İnternet Televizyonu
yorum Yap