MURAT KAYA’DAN SEÇMENE ÇAĞRI; KULLAN OYUNU!

Murat Kaya
Murat Kaya
3 Min Okuma

Yurttaşlık bilinci; özgür iradeyle kimseye biat etmeden seçme ve seçilme hakkının gereği  OY KULLANMAK haktır.
Hakkın için birey hukukunun gereği KULLAN OYUNU… 
Ulusun ve ülkenin aydınlık geleceği için KULLAN OYUNU… Türkiye Cumhuriyeti’nin hangi koşullarda kurulduğunu unutmadan ve unutturmadan, Türkiye Cumhuriyeti kazanımlarının yok edilişine dur demek için KULLAN OYUNU…         
Çağdaş dünyada yerimizi korumak ve dünyanın en gelişmiş ülkelerinin daha ilerisine ulaşmak hedefini gösteren Mustafa Kemal ülküsü için KULLAN OYUNU…
 Laiklik devrimi ile sağlanan haklarla; inanç, düşünce ve yaşam özgürlüğü için KULLAN OYUNU…

Kuvvayi Milliye ülküsü ile emperyalizme karşı ulusal direnç gösteren bilinçle; hiç kimseyi ötekileştirmeyen ulusal birlik ve bütünlük için KULLAN OYUNU…
Çocukların okula aç gitmediği, yatağa aç yatmadığı bir gelecek için KULLAN OYUNU… Gençlerin başka ülkelere gitmesine engel olup ülkemizde iş,aş,eğitim hakkında eşit ve özgür bir geleceği olması için KULLAN OYUNU…

Okullarda bilim dışı ÇEDES vb. uygulamalara dur deyip laik-bilimsel demokratik ve kamucu eğitim için KULLAN OYUNU…
Yaşadığımız kentlerin halkın çağdaş ve modern yaşam hakkına saygılı, doğasıyla, çevresiyle barışık; eko sistem temelli yönetim için KULLAN OYUNU…     
 Rantiyeci,çıkarcı,değil Halkçı, toplumcu şeffaf, hesap verebilir yerel yönetimler için KULLAN OYUNU… 
 Huzur dolu, daha yeşil bir kent ve ekolojik revizyon projelerle doğayı, yaşamı korumak için KULLAN OYUNU…

Mevcut ve yeniden yapılacak oyun parklarında araçların insan sağlığına uygun düzenlemesi ve çocukların doğayla iç içe yaşamı için KULLAN OYUNU…   
İsrafı bitirip, kamu kaynaklarını toplum yararına kullanarak kentimize hizmet için              KULLAN OYUNU…    
Halk yararına kentsel dönüşümle, depreme dirençli kentler için KULLAN OYUNU…
Yaşlıları huzurlu, gençleri mutlu kentler için KULLAN OYUNU…    
Spor alanları ve salonları Sinema,tiyatro,konser salonları, kültür merkezleri, mahalle kütüphaneleri için,  KULLAN OYUNU…
Emekli ve gençlik evi için KULLAN OYUNU…

Sokağımızda, Mahallemizde, İlçemizde, İlimizde ve giderek ülkemizde komşuluk, kardeşlik hukuku ile dayanışma ağını güçlendirmek için KULLAN OYUNU…
Emekliler ve dar gelirli ailelerin yaşam kalitesine yönelik madden ve manen destek projelerin hayata geçirilmesi için KULLAN OYUNU…
 Mobil sağlık tarama, sağlık merkezi ile halka ücretsiz hizmet için KULLAN OYUNU…       
Dar gelirli ailelere gıda, sağlık, eğitim, ulaşım, kültürel vb. yaşamsal tüm alanda destek projeler için KULLAN OYUNU… 
Kentin tarihi, tarihi eserlerini, kültürü, kültürel ve sanat eserlerini koruyup geliştirip kent bilincini oluşturmak için, KULLAN OYUNU…
Üreticilere destekle üretimi artırıp kent yaşamına değer katmak için KULLAN OYUNU…

Ormanların korunması için KULLAN OYUNU…
Temiz çevre, deniz, doğa ile tüm canlıların yaşam hakkına saygılı yaşanabilir bir kent için KULLAN OYUNU…
Turizm, eko turizm için KULLAN OYUNU…
Dağları,ovaları,meraları, çayırları, dereleri, çayları, nehirleri, ırmakları,  denizleri, ormanları ile  tüm canlıların yaşam alanlarını korumak için KULLAN OYUNU…
Meslek odaları, STK’lar, Sendikalar, kentin tüm toplumsal bileşenleri ile ortak akılla kentin yönetimi için KULLAN OYUNU…  
Semt pazar yerleri, can dostlar barınma evleri ve sağlık hizmetleri için KULLAN OYUNU…     

Bu haberi paylaş
yorum Yap